RIBRIK : M TANDE, M WÈ EM KONPWANN:

Sak pase?  N’ap boule. Ou wè zafè n’ap boule sa, malerezman li koute nou trè chè.
Tout moun ka konstate sa, depi kèk tan, boule tounen yon plezi pou la plipa moun isit.
Yo boule kay, yo boule biwo leta tankou prive, yo boule kawotchou, yo boule machin, sak pi rèd la, yo boule moun.
Fòm siyale sa tou, gen moun  se gwo lajan y’ap boule. Konsa tou, gen anpil moun kap boule prizon.
Zafè boule sa, se yon bagay ki boule anpil mezanmi. Gen de zak ou wè yon moun poze,  wap mande eske sèvo moun sa boule ou byen kèk fyouz boule nan tèt li.

Ou pa dwe pran plezi nan malè moun. Lè bab kamarad ou boule, ou menm, se mete paw a la tranp.
Ou wè sosyete sa a n’ap viv ladan l’ lan, ou ka konte sou dwèt kantite moun ki kontan lè yo wèw boule yon etap.

Siw pa konn viv, ou p’ap ka boule ak moun isit. W’ap boule ak moun nan la, epi anba anba lap taye zèb anba pyew.
Sa m’ di la, m’ap pale an konesans de koz, paske sa fè lontan depi m’ap boule ak moun isit.
Sosyete sa, tonè boule, se yon sosyete tèt chaje. Menm lèw chaje ak konpetans ou kalifye, gen moun ki konprann  kareman yo ka fèw travay an do boule.

​Lionel Dorcilien 
E-mail: leoneldorcilien79@gmail.com