kowona viris,

ki sa w ye?

kowona viris,

ki sa w vle?

kowona viris

ou fè m reflechi

sou vrè sans lavi.

ou fè m réfléchi

sou yon maladi

ki vin pou fini

ak depafini

tout limanite

nan yon pwoblèm sante

ou fè m ap panse

sou Solidarite

        Fratènite

        Egalite

        Frajilite

        Relativite

        Bipolarite

ou fè m ap mande m

ki sa k gwo?

ki sa k  wo?

ki sa k ran?

ki sa k gran?

ki sa k fèb?

ki sa k plèb?

ki sa w ye?

Ki Sa m ye?

ou fè m  ap mande m

kote dominan,

gran panpan

kote domine

kap wouke

nou tout se domino

nou  tout nan menm dlo

kowona Viris

ou fè nou kriye

ou fè nou rele

ou fè n panike

ou tiye manman

ou tiye pitit menm jan

ou tiye gason

       Ak tout kanson

menm jan ak pope twèl

san fyèl

ou fè n pa dòmi

ou fè n pa sòti

ou fè n pa anvi

ou debalanse

ou deraye n

wap balote n

a gòch, a dwat

lanvè landwat

men …..Ou fè n konprann

gen twòp diferans

nan limanite

gen twòp konkirans

nan limanite

gen twòp rayisans

nan limanite

ou fè nou konprann

ke nou pa anyen

men, yon ti ponyen

ti pousyè la tè

sou planèt la tè

Ou fè nou konprann

Se sèl souf la vi 

ki ba nou lavi

Ou di nou konsa 

Se pou n repanse

Repanse la vi

Repanse lanmò

Repanse lanmou

Repanse an moun

Repanse sak dwa

Repanse devwa

Ou di nou konsa

gade n nan yon glas

na wont tout dega

nou koze La tè

Auteure: Rita Barrella PÉAN