Quetony SAINT-VIL

Mwen tande yo trete nou,

Ou ta se yon paket fou,

Yo trennen nou nan kafou,

Ou ta di se bann joujou.

Yo telman malmennen nou,

Ou ta di se Biyasou,

E Ki t’ap viv san lanmou.

Yo pa sispann bannou kou.

Pi mal pase Kangouwou,

K’ap danse lago vodou,

Nan yon zon vye lakou.

Epi nou tout dwe sou kou.

Eske se mwen k’ap pran kou ?

Mwen toujou ap pare kou,

San nou paka pare kou.

Anba zago kangouwou.

Li menm Ki pa  jwe ak nou.

Neg isit tèlman bay kou,

Ou ta di nou tout fout sou.

San nou pa vle bwè yon kou.

Nan boutey grog lenglesou.

Nou tande sa toulèjou,

Se yon pèp ki san sekou,

Epi k’ap chache lanmou.

Auteur: Quetony SAINT-VIL