Nan komin Pòmago, nan zòn Wozèt ki twouve l ant Dèyè Simityè ak Dèyè Legliz, genyen 3 fanmiy ki abite menm kote.  Fanmi sa yo genyen 5 timoun ki avèg. Y’ap viv nan yon Kondisyon mizerab. Jounal lemiroirinfo te fè yon kout pye nan komin sa. Repotè nou Mackenz Dorvilus ap prezante yon dosye sou sitiyasyon fanmi sa yo.

Port-Margot, htpps://www.lemiroirinfo.ca, Mardi 28 Juillet 2020

Nou kite dèyè simityè a 10è nan maten nou pwan direksyon chimen pou n monte nan zòn wozèt ki twouve l nan komin Pòmago. Solèy la cho, chalè a ap monte. Wout la fèt fèt an s li gen kèk gwo wòch ladann, li etwat, gen zeb nan tou 2 bò. Chimen pou monte a rèd. Pandan w’ap monte a ou jwenn yon rezèvwa dlo ki pa sèvi ankò avan w tonbe nan zòn kote dlo wozèt la ye a. Lè n resi rive nou rantre nan yon lakou ki fet tankou etaj ki gen kèk pyebwa ak pye kakawo ladann. Sa ki pèmèt nou rale yon souf.  Kote nou jwenn 3 Kay nan lakou sa.

 Premye a konstri ak bwa kote panno yo bouzye ak tè li pwèske kraze. Gen youn ki fin klise ak yon lòt ki Koumanse ak yon baz epi ki fin monte ak planch ki pentire an ble. Se nan Kay sa nou pwal twouve fanmiy Jean Baptiste estavien Otiné ki gen tinon jwèt li Nèg atò ak madanm li kise Dieula Destorel ki gen 7 pitit kote 3 premye yo fèt tou avèg. Pami yo genyen :  « Josiane Otiné ki gen 37 rekòt kafe, mickelange Otiné li menm gen 21 lanne et jodelin Jean Baptiste Otiné gen 19 an ».

Se Yon kalvè y’ap monte

Nan sans sa manman timoun yo ap esplike n’ tray ak pay l’ap pase ak 3 timoun sou bwa l ki andikape «  M pase mizè, m pote bwa al vann nan boulanje, pakè yo t’ap vann yon goud 50. Pou m reyisi bay timoun yo manje. M mache pye atè nan lari, m pa gen rad pou m mete. Gen fanmiy ki pa vle wè n’. M fè yo tou avèg. Se yon moun ki wè eta n’ap pase mizè ki ede n achte moso plasman sa. Yo te fè yon Kay antè pou nou li vin kraze. Se yon seri de mè katolik ki te monte Kay an planch sa pou nou apre yo konstate nan ki eta mizè n’ap viv. Jodi a tout Kay la koule lè gen lapli, li fin kraze ».

Malgre Jean Baptiste estavien Otiné pa wè depi l’ soti nan vant manman l’ ak yon tristès fè n’ konnen yon  seri de move moman l’ap pase ak  moun ki pa renmen yo. «Nou gen anpil pwoblèm preske moun pa vle wè n’, pa gen sa yon moun ta bay manman m pou pa gen yon move bagay ki di. Preske kote n’ye la nou bloke. Anpil moun ta renmen pou n’ fini nèt. Men kan menm Bondye pap kite sa fèt ».

Estavien pou l’ pase kalkil li yo konn gen yon ti radyo li reve yon jou pou lavi l ta va chanje avan l’mouri. « Pafwa pou m’pase kalkil mwen yo se yon ti radyo m’ te gen, m konn ap eseye koute mizik. Mwen konn ale legliz advantis la. Gen moun ki konn di m pa dekouraje paske menm avan m mouri fòk li ta fè n’ wè. Pafwa m konn ap di moun  mwen yo pa dekouraje. Yo konn di kote m’ jwenn bagay sa. M fè yo konnen gen yon jou fòk nou delivre », selon sa li rakonte.

Ki moun ta panse sa?

Sa n’ pa ta va imajine. Nan menm ras sa e nan lakou a gen 2 lòt fanmiy, yo chak gen yon timoun ki avèg. Gen yonn parmi yo ki gen 3 pitit gen 2 nan yo ki soud ak lòt la ki se yon tifi ki gen 11 lanne ki vin avèg apre 2 zan li fin fèt .

Silianne Otiné fè pati de menm  ras La. Li twouve l’nan menm kote a li se yon manman ki gen 20 lane li p’ap travay bagay yo difisil li menm tou gen 2 timoun e dènye a fet tou avèg li gen 2 zan. « Li pa wè nan zye, li fèt tou avèg. Se lè m’kenbe l, m wè je l’ se tou anlè li rete, pa ka gade m’ », daprè sa li eksplike n.

Leta pa konn si yo mouri si yo chape. «  Leta pa ede n’ ak yo. N’ap mande pou yo ta ede nou ansansanm avèk yo » se sa Silianne Otiné ta swete.

Rosemerlande Duvergé se yon tifi, li avèg. Li gen 11 lanne, li konn menm ale nan dlo Wozèt la. Li rive benyen ti sè l. Fanmiy Otiné pa konn kisa pou yo fè chay la Lou.

Yo pa konn si pou yo monte si pou yo desann se sou kont Bondye bon y’ap viv. Antou yo gen 5 timoun avèg sou bwa yo 2 timoun soud.

Otè : Mackenz Dorvilus