Ki moun ou ye pase m’?
Pouw fòse m’ kwè nan sa w’ kwè .
Ki moun ou ye pase m’?
Pou met nan tèt ou m’ enferyè ou siperyè .
W’bezwen m’ epi m’ap bezwen w!
Kenbe men m’ pou m’ kenbe men w’!
Ki moun ou ye pase m’?
Pou w’ gen pretansyon peyi w’ pi bon ke peyi m’.
Aloske chak peyi gen ladan l’ moun de byen ak ladoba.
Nan yon sans ou nan yon lòt, swa se rezilta swa se traka.
Bon leta move leta toupatou makonnen nan mi wo mi ba,
Tankou kreyon listwa nan men vye granmoun ak katchim.
Douvan Bondje ak lanati nou tout gen menm dwa!
Apwenti diktatè ,fwenk sispann fè m’ lalwa!

Ki moun ou ye pase m’?
Pou w’ ta konprann koulè w’ pi bèl ke koulè m’.
Rèspèkte m’ pou m’ rèspèktew!
Tolere m’ pou m’ tolere w’!
Ki moun ou ye pase m’?
Anba syèl ble sa epi ak tout vale m’,
Pouw ta imajine ak tout ògèy ou,
M’ap ba w’ legen san w’ pa di m’ SAVALOU,
Kite w mete pye w’ sou kou m’,
Sanm pa fè w regrèt jiskobou,
Nan mitan yon pakèt ale w’ lavoum,
Voye jete tout prejijew yo kon moun fou!
Misyonm se lite kont tout ajan fos fè nwa,
Kit yo rele kidnapè ,papa leba oswa mafya!

Ki moun ou ye pase m’?
Apa w’ fè konmsi w’ pa tande m’!
Tandem poum koutew!
Lave je m’ ma kenbe pye w’!
Ki moun ou ye pase m’?
Se sa m’ mande w’ wi pousyè latè !
Pa di m’ou panse tout moun pa gen karaktè !
Ki moun ou ye pase m’?
Ou gen lè bliye nou tout se pechè !
Ki moun ou ye pase m’?
Mwayen w’ pa mwayen m’ se vwe,
Men,tout gen pou yon jou ap tonbe!
Kit nou rele malere,zotobwe oswa gwo bacha,
Gen yon tan kanmenm pou yon vwa di n :  » Se ra,se ta! « 

VALCIN Délinord,Poète ; Slameur