Lionel DORCILIEN

PWEN

Mwen toujou bay pwend vi m sou divès pwen k’ap domine aktyalite a, sitou sou plizyè pwen donb ak pwen darè ki anpeche Ayiti make bon jan pwen poul vanse.

Pwen ale a la liy.

Fòm di nou byen, mwen pa voye pwen bay pèsòn, dayè m’ pa konn pwen sansib moun isit. Mwen tou senpleman ap mete lè pwen si lèzi.

Tout moun k’ap viv sou tè a gen pwen fèb ak pwen fò. Sa ki pwen fò yonn ka pwen fèb lòt la, sesi vise vèsa.

Moun pa bò isit, vire tounen y’ap mare pwen, yo pran tou tout kalite pwen, opwen ke yo pran pwen pou yo gen lajan, pwen pou yo rive sou pouvwa, pwen pou yo tounen zannimo ak pwen sal.

Pi gwo pwen ki ekziste sou la tè, se pa pwen vigil, se pa pwen deksklamasyon, se pwen rete trankil.

Lèm pran pwen pa pwen, dirijan ki pase sou pouvwa isit yo, w’ap mande èske yo gen vrèman vre yon pwen depa ak yon pwen darive. Eske yo gen yon pwen de mi, sa vle di yon bi vize. Gen moun k’ap di pwen ditou.

Mwen menm, sim t’ap ba dirijan isit yo pwen, m’ pa t’ap ba yo pwen tiye,  m tap ba yo pito twa pwen sispansyon… Pwen ba.

Genyen moun nou tande k’ap pale fò isit kòm kwa se yo ki gen monopòl la verite, moun sa yo, nou dwe mete pwen dentèwogasyon devan yo ak tout sa y’ap di yo.

Mwen konstate, anpil fwa, chofè isit vire jan yo vle nan won pwen yo. Nan anpil andwa, la polis ta dwe mete kèk pwen fiks pou kwape machann dezagreman ki amize yo nan fè de pwen sou sitwayen pezib.

Mwen panse ke li te enpòtan pou m’ te fè pwen sa yo ak nou. Mwen wè anpil pwen ak nou jodya. Kounye a, mwen rive nan yon pwen de non retou, sa fè, se yon sèl pwen ki rete m’ pou mwen di nou se, pwen final.

Lionel DORCILIEN

Courriel : leoneldorcilien79@gmail.com