RIBRIK : M TANDE, M WÈ EM KONPWAN
(Edisyon espesyal)

Depi m’ ti kat kat, yo apwann mwen, nwèl se fèt pataj, fèt lanmou, fèt la jwa ak rekonsilyasyon. Nan moman sa, gen anpil moun kap fete. Men kesyon map poze tèt mwen, se ki nwèl ou menm, wi, ou menm menm, se ki fèt w’ap fete?

Ou di m’ w’ap fete Nwèl, mwen dakò, men, tandiske ou dozado ak Jezi Kris. Kijan ou fè ap fete yon moun ke ou pa byen avèl? Mwen ta renmen konpwann sa.

Bon, ou di m’ w’ap fete nwèl, epi ou pa kwè nan pataj. Sak pirèd la, yo baw bagay pou separe ba lòt moun, kareman ou pwan tout pou ou. Ou pa pataje anyen. Se ki nwèl w’ap fete la?

Ou di m’ w’ap fete nwèl, ou chaje ak lènmi, ou pa gen lanmou nan kèw, epi ou pa kwè nan rekonsilyasyon.
Se ki nwèl wap fete la?

Ou di m’ w’ap fete nwèl, pandan ke ou nan pouvwa w’ap prye pou malè rive moun ki nan opozisyon epi ou nan opozisyon w’ap priye pou malè rive moun ki nan pouvwa. Se ki nwèl wap fete la?

Ou di m’ w’ap fete nwèl, pandan ke, se ak lajan flanm w’ap manje, w’ap bwè, w’ap banbile nan reveyon. Pa bay tèt ou manti zanmi, se pa nwèl w’ap fete.

Ou di m’ w’ap fete nwèl, ou pwal nan mès minwi, epi chak jou w’ap di toutan dis liv tè a pa tonbe sou lèstomak ou, ou p’ap janm bliye entèl. Tanpri, se pa nwèl w’ap fete, pa al pèdi nwit ou pou granmèsi, rete dòmi nan kabann ou.

W’ap jwe mizik byen fò, w’ap bwè bIyè, ou sou kon pipirit ak lajan ou fin kase ponyèt lòt moun, epi ou di m’ se nwèl w’ap fete, waw! se tèt ou w’ap bay manti. Kòm gen moun yo rele nwèl, kapab se moun sa yo w’ap fete.

Anpil moun isit pwan plezi yo nan fè lòt moun travay pou yo pou granmèsi, epi jounen jodi a, yo di y’ap fete nwèl. Dezole, se pa nwèl moun sa y’ap fete.

M’ap di nou byen, si nou pa kwè nan pataj, nou pa kwè nan rekonsilyasyon, nou pa gen lanmou nan kè nou pou pwochen nou, ebyen n’ap fete tout bagay nèt, sof nwèl.

Isi, Léonel DORCILIEN